wo3 lai2 jiu4 zhu3 ge1
1
jiu4shi4 zhe4yang4 , wu2 shan4 ke3 chen2 ,
dan4 yin1 wo3 zhu3liu2 xue4 shen1 en1 ,
you4 yin1 wo3 zhu3 zhao4 wo3 qin1jin4 ,
shang4 zhu3 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
2
jiu4shi4 zhe4yang4 , bu2bi4 deng3dai4
zi4ji3 xi3 chu2 yi2dian3 wei1 zui4 ,
yin1 zhu3 bao3 xue4 neng2 xiao1 wan4 hui4 ,
shang4 zhu3 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
3
jiu4shi4 zhe4yang4 , xin1ling2 bu4an1 ,
duo1shao5 chong1tu1 , duo1shao5 yi2 nan2 ,
wo3 xin1 nei4wai4 bu2duan4 zheng1zhan4 ,
shang4 zhu3 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
4
jiu4shi4 zhe4yang4 , zhu3 ken3 shou1liu2 ,
huan1ying2 , xi3 zui4 , rao2shu4 , zheng3jiu4 ,
yin1 zhu3 ying1xu3 bi4 neng2 cheng2jiu4 ,
shang4 zhu3 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
5
jiu4shi4 zhe4yang4 , shen1 en1 miao4 ai4 ,
da3po4 yi1qie4 jian1nan2 zu3ai4 ,
ci3 shen1 shu3:zhu3 zhu3 , zhuan1cheng2 bu4 xie4 ,
shang4 zhu3 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
a4men2