qiu2 zhu3 jie2jing4 wo3 xin1 ge1
1
qiu2 zhu3 jie2jing4 wo3 xin1 ,
chu2qu4 yi1qie4 zui4qian1 ,
bao3 xue4 xi3di2 wu1hui4 ,
zui4nie4 zhu3 quan2 she4mian3 ;
ye1su1 ci4 wo3 yong3sheng1 ,
xin1zhong1 chong1man3 ping2an1 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 dao3 yin3 ,
zhi2dao4 jian4 zhu3 na4 tian1 .
2
qiu2 zhu3 jie2jing4 wo3 xin1 ,
shi3 wo3 chang2 xiang3 zhu3 yan2 ,
jiao3 qian2 ming2deng1 yong3 liang4 ,
sheng1ming4 ma3na3 ri4 tian1 ;
wo3 yao4 jing3xing3 qi2dao3 ,
zai4 shi4 zuo4 guang1 zuo4 yan2 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 dao3 yin3 ,
zhi2dao4 jian4 zhu3 na4 tian1 .
3
qiu2 zhu3 jie2jing4 wo3 xin1 ,
wo3 xin1 wei4 zhu3 sheng4dian4 ,
ken3qiu2 yong3 ju1 qi2jian1 ,
bao3shou3 sheng4jie2 wan2quan2 ;
zhong1shen1 rong2 shen2 yi4 ren2 ,
zhi2dao4 jian4 zhu3 na4 tian1 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 dao3 yin3 ,
zhi2dao4 jian4 zhu3 na4 tian1 .
a4men2