qiu2 lai2 wo3 xin1 ge1
1
zai4 xi1 ri4 wo3 zhu3
wei4 zui4ren2 jiang4sheng1 ,
pie1 rong2 mian3 li2 tian1shang4 bao3 wei4 ;
zai4 da4wei4 zhi1 cheng2 ,
yi1 qiong2ku3 ma3 peng2 ,
you3 kong4 chu3/4 shi4 wei4 zhu3 yu4bei4 .
qiu2 lai2dao4 wo3 xin1 ,
zhu3 ye1su1 ,
zai4 wo3 xin1 you3 kong4 chu3/4 wei4 ni3 ;
qiu2 lai2dao4 wo3 xin1 ,
zhu3 ye1su1 lai2 ,
zai4 wo3 xin1 you3 kong4 chu3/4 wei4 ni3 .
2
hu2li5 shang4 you3 dong4 ,
fei1niao3 yi4 you3 chao2 ,
kun4fa2 shi2 de5:2:dei3 an1ran2 ju1zhu4 ;
wei2 wo3 zhu3 ye1su1
shun4 fu4 zhi3 qin2lao2 ,
zai4 shi4jian1 wu2 zhen3 shou3 zhi1 chu3/4 .
qiu2 lai2dao4 wo3 xin1 ,
zhu3 ye1su1 ,
zai4 wo3 xin1 you3 kong4 chu3/4 wei4 ni3 ;
qiu2 lai2dao4 wo3 xin1 ,
zhu3 ye1su1 lai2 ,
zai4 wo3 xin1 you3 kong4 chu3/4 wei4 ni3 .
3
zhu3 ci4 ren2sheng1 ming4 ,
jiu4 ren2 tuo1 zui4 quan2 ,
zhen1 ru2tong2 jie3 suo3lian4 yi2yang4 ;
ren2 que4 xi4xiao4 zhu3 ,
jia1 yi3 jing1ji2 guan1 ,
qie3 ding1 zhu3 zai4 ku3 jia4 zhi1 shang4 .
qiu2 lai2dao4 wo3 xin1 ,
zhu3 ye1su1 ,
zai4 wo3 xin1 you3 kong4 chu3/4 wei4 ni3 ;
qiu2 lai2dao4 wo3 xin1 ,
zhu3 ye1su1 lai2 ,
zai4 wo3 xin1 you3 kong4 chu3/4 wei4 ni3 .
4
he2 shi2 chang4 kai3ge1 ,
sheng1yin1 man3 yu2 tian1 ,
lai2 huan1ying2 ji2 rong2yao4 jun1wang2 ;
dan4yuan4 ting1wen2 zhu3
ci2 sheng1 dui4 wo3 shuo1 :
wo3 wei4 ni3 yi3 yu4bei4 di4fang5 .
dang1 zhu3 rong2yao4 zai4
jiang4lin2 shi2 ,
pan4wang4 zhu3 zhe4yang4 zhao4 hu1 wo3 ;
dang1 zhu3 rong2yao4 zai4
jiang4lin2 shi2hou5 ,
pan4wang4 zhu3 zhe4yang4 zhao4 hu1 wo3 .
a4men2