zhu3 en1 geng4:1 duo1 ge1
1
he2deng3 xi1qi2 yi1 wei4 jiu4zhu3 ,
wo3 suo3 xun2 zhe5 nai3 zhu3 ye1su1 .
sui1ran2 wo3 ceng2 fan4zui4 shou4ku3 ,
zhu3 ci4 en1dian3 zhen1zheng4 wu2 shu3 .
2
wo3 kao4 zi4ji3 hao2 wu2 gong1lao2 ,
wei2du2 jiu4zhu3 wei4 wo3 yi4 pao2 .
suo3 liu2 bao3 xue4 chu1yu2 tian1 gao1 ,
neng2 xi3 zui4 ji1 bu4 sheng4 si1hao2 .
3
jiu4zhu3 shi4 wo3 shu2 zui4 gao1yang2 ,
you4 shi4 xian1zhi1 , ji4si1 , jun1wang2 .
she4zui4 en1dian3 shang3ci4 wu2liang4 ,
yi1qie4 tuo1 zhu3 quan2neng2 dan1dang1 .
4
wo3 zhu3 zun1 ming2 zong3 yao4 song4zan4 ,
wo3 ling2 qing2yuan4 ge1chang4 bu4 ting2 .
zan4mei3 zhu3 ai4 ji2da4 wu2bian1 ,
shi4shi4dai4dai4 yong3 wu2 qiong2jin4 .
0
zhu3 en1 shi2zai4:4:- geng4:1 duo1 ,
zhu3 en1 shi2zai4:4:- geng4:1 duo1 ,
wo3 zui4 sui1 duo1 zhu3 xue4 tu2mo3 ,
zhu3 en1 shi2zai4:4:- geng4:1 duo1 .
a4men2