shu3 suan4 zhu3 en1 ge1
1
you3shi2 yu4jian4 ku3nan4 ru2tong2 da4 bo1lang4 ,
you3shi2 you1chou2 sang4dan3 si4hu5 yao4 jue2wang4 ,
ruo4 ba3 zhu3 de5 en1dian3 cong2tou2 shu3 yi1 shu3 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 jing1ya4 li4shi2 le4:4:4:yue4 huan1hu1 .
0
zhu3 de5 en1dian3 yang4yang4 dou1 yao4 shu3 ,
zhu3 de5 en1dian3 dou1 yao4 ji4 qing1chu5 ,
zhu3 de5 en1dian3 yang4yang4 dou1 yao4 zhu4 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 jing1ya4 li4shi2 le4:4:4:yue4 huan1hu1 .
2
you3shi2 gua4nian4 shi4shi4 ru2tong2 tiao1 zhong4dan4 ,
you3shi2 bei1:bei4 zhe5 shi2jia4 jue2de5 ku3nan4 kan1 ,
ruo4 shu3 zhu3 de5 en1dian3 yi2huo4 jiu4 fei1 qu4 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 kuai4le4 li4shi2 zan4mei3 zhu3 .
3
mei3 feng2 zao1yu4 zheng1zhan4 bu4lun4 da4 huo4 xiao3 ,
bu2yao4 sang4dan3 yin1 zhu3 zao3yi3 de2sheng4 liao3:le5 ,
shen1 zhi1 zhu3 you3 en1dian3 bi4 gan1yuan4 fu2zhu4 ,
an1wei4 yin3dao3 wo3men5 yi1zhi2 jian4 tian1fu4 .
1
When upon life's billows you are tempest tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,
Count your many blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.
0
Count your blessings, name them one by one;
Count your blessings, see what God hath done;
Count your blessings, name them one by one;
Count your many blessings, see what God hath done.
2
Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, ev'ry doubt will fly,
And you will be singing as the days go by. [Refrain]
3
When you look at others with their lands and gold,
Think that Christ has promised you His wealth untold;
Count your many blessings, money cannot buy
Your reward in heaven, nor your home on high. [Refrain]
4
So, amid the conflict, whether great or small,
Do not be discouraged, God is over all;
Count your many blessings, angels will attend,
Help and comfort give you to your journey's end. [Refrain]
-
When upon life's billows you are tempest tossed
Author: Johnson Oatman (1897)
Tune: BLESSINGS (Excell)