ye1su1 ai4 wo3 ge1
1
ye1su1 ai4 wo3 wan4 bu2cuo4 ,
yin1 you3 sheng4 shu1 gao4su5 wo3 ;
fan2 shu3:zhu3 wo3 zhu3 zhong4 xiao3 yang2 ,
sui1ran2 ruan3ruo4 zhu3 qiang2zhuang4 .
2
ye1su1 ai4 wo3 she3 xing4ming4 ,
jiang1 wo3 zui4e4 xi3 gan1jing5 ;
tian1tang2 rong2 men2 ti4 wo3 kai1 ,
ba3 ta1 xiao3 yang2 yin3jin4 lai2 .
3
ye1su1 ai4 wo3 yong3 bu4 wang4 ,
yong3 bu4 li2kai1 ta1 xiao3 yang2 ;
bai2ri4 zao1nan4 zhu3 da1jiu4 ,
hei1ye4 shui4jiao4 zhu3 kan1shou3 .
0
zhu3 ye1su1 ai4 wo3 ,
zhu3 ye1su1 ai4 wo3 ,
zhu3 ye1su1 ai4 wo3 ,
sheng4 shu1 shang4 gao4su5 wo3 .
a4men2