jing4 ting1 en1 yan2 ge1
1
wo3 dang1 jing4 ting1 zhu3 sheng1yin1 ,
zhu3 sheng1 gu3li4 wo3 zhong1xin1 ;
he2deng3 en1 yan2 chu1 zhu3 kou3 ,
wen4 yue1 :" zui4ren2 ai4 wo3 fou3:pi3 ?"
2
"7 ni3 bei4 kun3bang3 wo3 jie3 xi4 ,
ni3 bei4 shang1hai4 wo3 yi1zhi4 ,
ni3 zai4 ji1 shi2 wo3 ci4 liang2 ,
ni3 zai4 hei1ye4 wo3 ci4 guang1 ."
3
" shi4kan4 ci2 mu3 fu3 hai2ti2 ,
shi2shi2 bao3hu4 chang2 yi1 yi1 ;
ci2 mu3 you3shi2 huo4 shao1 hu1 ,
dan4 wo3 nian4 ni3 zhong1 bu4 xie1 ."
4
" wo3de5 ai4xin1 wu2 bian4 yi4 ,
gao1 ru2 tian1 xi1 hou4 ru2 de5:di4 ,
cang1hai3 ye3xu3 bian4 sang1 tian2 ,
wo3 ai4 gen4gu3 yong3 bu4bian4 ."
5
" qing1jie2 gong1zuo4 dai4 cheng2gong1 ,
bu4jiu3 ji2 jian4 wo3 zun1rong2 ;
zai4 tian1 yong3 sui2 wo3 zuo3you4 ,
shi4wen4 : zui4ren2 ai4 wo3 fou3:pi3 ?"
6
ting1 zhu3 en1 yan2 gan3 wu2 ji2 ,
kui4 wo3 ai4xin1 tai4 wu2li4 ;
dan4 wo3 ai4 zhu3 yong4 zhen1cheng2 ,
qiu2 zhu3 shi3 wo3 ai4 geng4:1 shen1 !
a4men2