wei2du2 ye1su1 ge1
1
wei2du2 ye1su1 shi4 wo3 xin4xi1 ,
wo3 suo3 jiang3lun4 jiu4shi4 ye1su1 ;
yong3yuan3 gao1ju3 ye1su1 ji1du1 ,
wo3 suo3 yang3wang4 jiu4shi4 ye1su1 .
2
wei2du2 ye1su1 shi4 wo3 jiu4zhu3 ,
yi1qie4 zui4qian1 wei4 wo3 dan1fu4 ;
wo3 de5:2:dei3 chen1yi4 quan2 kao4 ye1su1 ,
wo3 suo3 yang3wang4 jiu4shi4 ye1su1 .
3
wei2du2 ye1su1 shi3 wo3 cheng2 sheng4 ,
chu2 wo3 jiu4 ren2 , zhu1 zui4 xi3 qing1 ;
zhen1li3 sheng4ling2 chong1man3 wo3 xin1 ,
biao3zhang1 ji1du1 feng1fu4 sheng1ming4 .
4
wei2du2 ye1su1 zai4 lin2 jun1wang2 ,
deng3hou4 zhu3 lai2 hao4 tong3 zhi1 sheng1 ;
jie1 wo3 sheng1 tian1 , rong2yao4 pan4wang4 ,
wei2du2 ye1su1 yong3sheng1 zhen1 shen2 .
0
wei2du2 ye1su1 , yong3yuan3 ye1su1 ,
wo3 xin1 zan4mei3 , wo3 kou3 chuan2yang2 ,
jiu4 wo3 yi1 wo3 , shi3 wo3 cheng2 sheng4 ,
rong2yao4 jiu4zhu3 , zai4 lai2 zhi1 wang2 .
a4men2