mu4 zhu3 ge1
1
ye1su1 , mei3 feng2 xiang3nian4 zhe5 zhu3 ,
yu2kuai4 chong1man3 xin1huai2 ,
ruo4 neng2 dao4 zhu3 mian4qian2 an1xi1 ,
na4 shi4 geng4jia1 yu2kuai4 !
2
you3 sheng1 nan2 chang4 , you3 xin1 nan2 ni3 ,
ji4yi4 zhi1 zhong1:4 nan2 xun2 ,
neng2 bi3 ren2 lei4 jiu4zhu3 sheng4 ming2 ,
geng4jia1 tian2mi4 de5 ming2 .
3
tong4hui3 zhi1 xin1de2 zhe5 xi1wang4 ,
rou2he2 zhi1 xin1de2 en1 ,
qing1 die1 zhi1 ren2 ru2he2 meng2 ai4 ,
xun2 zhe3 ru2he2 xiang1 feng2 !
4
xun2 zhe5 zhi1 dao4di3 ru2he2 ,
bi3mo4 he2 neng2 miao2xie3 !
ye1su1 zhi1 ai4 jiu1jing4 ru2he2 ,
wei2you3 ai4xin1 liao3jie3 .
5
ye1su1 shi4 wo3 wei2:3 wei2yi1 kuai4le4 ,
shi4 wo3 jiang1lai2 shang3ci4 ,
xian4zai4 rong2guang1 wei2you3 wo3 zhu3 ,
zhi2dao4 wu2 qiong2jin4 shi2 .
a4men2