zhuan1 ai4 ye1su1 ge1
1
xi1 zai1 , you1 zai1 , zui4ren2 wei2 ni4 ,
he2deng3 yu2 yin1 wo3 zui4 gu1 !
wo3 ceng2 dui4 zhu3 kuang2wang4 yan2 yue1 :
" zhuan1 ai4 ji3 , bu4 ai4 ye1su1 .
zhuan1 ai4 ji3 , bu4 ai4 ye1su1 ;
zhuan1 ai4 ji3 , bu4 ai4 ye1su1 ."
wo3 ceng2 dui4 zhu3 kuang2wang4 yan2 yue1 :
" zhuan1 ai4 ji3 , bu4 ai4 ye1su1 ."
2
he2deng3 en1hui4 , zui4ren2 jian4 zhu3 ,
xuan2 ku3 jia4 jiu4 wo3 zui4 quan2 ;
xin1 wei1 dong4 yi3 , di1sheng1 yan2 yue1 :
" sui1 ai4 ji3 , ye3 ai4 ye1su1 ;
sui1 ai4 ji3 , ye3 ai4 ye1su1 ;
sui1 ai4 ji3 , ye3 ai4 ye1su1 ."
xin1 wei1 dong4 yi3 , di1sheng1 yan2 yue1 :
" sui1 ai4 ji3 , ye3 ai4 ye1su1 ."
3
ri4 xi1 yue4 xi1 , zhu3 heng2 ai4 wo3 ,
yi1 wo3 xin1 , zhi3yin3 fu2zhu4 ,
shi3 wo3 qian1xun4 , hui3gai3 yan2 yue1 :
" shao3:3:4:4 ai4 ji3 , duo1 ai4 ye1su1 .
shao3:3:4:4 ai4 ji3 , duo1 ai4 ye1su1 ;
shao3:3:4:4 ai4 ji3 , duo1 ai4 ye1su1 ."
shi3 wo3 qian1xun4 , hui3gai3 yan2 yue1 :"
shao3:3:4:4 ai4 ji3 , duo1 ai4 ye1su1 ."
4
gao1 yue4 tian1 xi1 , shen1 yu2 cang1hai3 ,
zhu3 zhi1 en1 lian2ai4 men2tu3 ;
wo3 jin1 gan3en1 , xing3wu4 yan2 yue1 :
" bu4 ai4 ji3 , zhuan1 ai4 ye1su1 ;
bu4 ai4 ji3 , zhuan1 ai4 ye1su1 ;
bu4 ai4 ji3 , zhuan1 ai4 ye1su1 ."
wo3 jin1 gan3en1 , xing3wu4 yan2 yue1 :
" bu4 ai4 ji3 , zhuan1 ai4 ye1su1 ."
a4men2