mei3 xiang3dao4 ni3 ge1
1
zhu3 ye1su1 a4 , mei3 xiang3dao4 ni3 ,
xin1zhong1 bian4 jue2 tian2mi4 ;
shen1 yuan4 wo3 neng2 zao3 ri4jian4 ni3 ,
yu3 ni3 yong3 zai4 yi4qi3 .
2
shi4shang5 bing4 wu2 yi1 ge4 sheng1yin1 ,
neng2 ba3 ni3 en1 chang4 jin4 ;
ren2jian1 ye3 wu2 yi1 ke1 hui4xin1 ,
neng2 dao4 ni3 ai4 he2 yan1yin13 !
3
zui4 neng2 man3zu1 wo3de5 xin1huai2 ,
shang4 fei1 ni3 en1 ni3 ai4 ;
nai3 ni3 zi4ji3 he2222:huo2 ni3 shen2 cai3 ,
zui4 neng2 shi3 wo3 chang4kuai4 .
4
ni3 ai4 duo1me5 zhang333:chang22 kuo4 shen1 gao1 ,
mei2you3 ren2 neng2 zhi1xiao3 ;
meng2 ai4 de5 ren2 zhi3neng2 shuo1 dao4 :
e2:o2;4 , ni3de5 ai4 qi2miao4 !
0
zhu3 ! ni3 shi4 yuan2 zhong1:4 de5 feng4xian1hua1 ,
ni3 shi4 gu3 zhong1:4 de5 bai3 he2222:huo2 hua1 ,
ni3 shi4 sha1lun2 de5 mei2gui1hua1 ,
wo3 xin1 qi3neng2 she3 xia4 ?
a4men2