zhu3 ai4 shuo1 bu4 jin4 ge1
1
ye1su1 xiang4 wo3 suo3 cun2 en1ai4 ,
she3shen1 liu2xue4 huan2:hai2 wo3 zui4 zhai4 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 mian3 yong3yuan3 zai1hai4 ,
zhu3 en1ai4 shuo1 bu4 jin4 .
0
zhu3 ai4 kou3she2 zhen1 shuo1 bu4 jin4 , (2x)
ye1su1 xiang4 wo3 suo3 cun2 en1ai4 ,
kou3she2 zhen1 shuo1 bu4 jin4 .
2
wo3 zhu3 shou4nan4 dai4 jing1ji2 mian3 ,
bei4 ren2 ling2ru3 mo4 tu3 man3 lian3 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 meng2 jiu4shu2 en1dian3 ,
zhu3 en1ai4 shuo1 bu4 jin4 .
3
wo3 zhu3 sheng1 tian1 zuo4 wo3 zhong1bao3 ,
tian1fu4 mian4qian2 wei4 wo3 qi2dao3 ,
shi3 wo3 zui4ren2 yu3 shen2 he2hao3 ,
zhu3 en1ai4 shuo1 bu4 jin4 .
4
wo3 zhu3 shi2chang2 yu3 wo3 xiang1qin1 ,
ping2an1 xi3le4 chong1man3 wo3 xin1 ,
you3 fu2 zhi3wang5 he2deng3 guang1ming2 ,
zhu3 en1ai4 shuo1 bu4 jin4 .

a4men2