ai4 bi3 qi4 wo3 ge1
1
ren2ai4 , bu4 ren3 qi4 wo3de5 ai4 ,
lao2 pi2 ling2hun2 yin1 ni3 de5:2:dei3 an1 ;
xu1 shi4 can2 sheng1 , wo3 jin1 gui1 xian4 ,
yuan4 ru2 lao3 shui3 liu2 ru4 yuan1 yang2 ,
fan1 zuo4 zhuang4 kuo4 bo1lan2 .
2
zhen1 guang1 , zhao4 wo3 wan2 lu4 de5 guang1 ,
jiang1 can2 de5 deng1 qie4 lai2 jiu4 ni3 ;
wo3 xin1 fu4 de5:2:dei3 suo3 shi1 zhi1 guang1 ,
zai4 ni3 yang2guang1 he2222:huo2 xi1 zhi1 zhong1:4 ,
bian4 jue2 ming2liang4 hui1huang2 .
3
huan1le4 , ni3 lai2 ku3 zhong1:4 zhao3 wo3 ,
wo3 xin1 qi3 ren3 jiang1 ni3 ju4jue2 ?
wo3 zai4 yu3 zhong1:4 zong1ji4 cai3 hong2 ,
zhi1dao5 ying1xu3 bu2hui4 luo4kong1 ,
tian1 ming2 bu4zai4 you3 lei4 .
4
shi3 wo3 tai2tou2 de5 shi2zi4jia4 ,
bu4 gui1yi1 ni3 wo3 fu4 he2 wang4:3 ?
sheng1 shi4 rong2hua2 , zhong1 gui1 chen2tu3 ,
mai2zang4 liao3:le5 rang4 hong2 hua1 kai1 bian4 ,
sheng1ming4 yong3 wu2 zhi3xi1 .
a4men2