ru2jin1 geng4:1 ai4 zhu3 ge1
1
wo3 zhu3 , wo3 ai4 zhu3 ,
yin1 gan3 zhu3 shen4 ai4 wo3 ,
wei4 zhu3 , wo3 gan1xin1
li2 you3 zui4 zhi1 yi4le4 ;
wei2 zhu3 , wo3 jiu4zhu3 ,
ceng2 jiang1 wo3 zui4 jiu4shu2 ;
xi1 wo3 ceng2 ai4 zhu3 ,
wo3 ru2jin1 geng4:1 ai4 zhu3 .
2
ru2jin1 wo3 ai4 zhu3 ,
yin1wei5 zhu3 ceng2 ai4 wo3 ,
yin1 zhu3 jiu4shu2 wo3 ,
she3 sheng4 shen1 , jing1 wan4 ku3 ;
yin1 zhu3 ai1lian2 wo3 ,
dai4 jing1 guan1 , shou4 qi1 wu3 ;
xi1 wo3 ceng2 ai4 zhu3 ,
wo3 ru2jin1 geng4:1 ai4 zhu3 .
3
wu2lun4 sheng1 yu3 si3 ,
wo3 ai4 zhu3 chang2 ru2ci3 ,
wo3 sheng1 you3 yi1 xi1 ,
geng4:1 gao1ge1 song4yang2 zhu3 ,
lin2si3 sheng1 suo3 wei1 ,
zan4mei3 sheng1 zhong1 bu4zhi3 ;
xi1 wo3 ceng2 ai4 zhu3 ,
wo3 ru2jin1 geng4:1 ai4 zhu3 .
4
wo3 ji4 deng1 tian1tang2 ,
li4 zai4 zhu3 bao3zuo4 pang2 ,
yong3yuan3 jing4bai4 zhu3 ,
zan4mei3 zhu3 , sheng1 you1yang2 ;
tou2 dai4 huang2jin1 mian3 ,
yu3 zhong4 sheng4 chang2 huan1 ju4 ;
xi1 wo3 ceng2 ai4 zhu3 ,
wo3 ru2jin1 geng4:1 ai4 zhu3 .
a4men2