shan4 mu4 en1ci2 ge1
1
wan4 ai4 zhi1 wang2 nai3 wo3 shan4 mu4 ,
ren2 de2 en1ci2 yong3 bu4 yi2 ;
wo3 ruo4 gui1 ta1 , bu4zai4 qiong2fa2 ,
ta1 ye3 yong3yuan3 shi4 wo3de5 .
2
wo3 ling2 meng2 jiu4 , you2 ta1 dao3 yin3 ,
lai2 xiang3 an1xi1 huo2shui3 bian1 ,
dao4 fang1 cao3di4 , bao3 chang2 ling2 liang2 ,
shi2fen1 kuai4le4 xiang3 tian1 yan2 .
3
wo3 yin1 yu2wang4 luu3 ru4 qi2tu2 ,
ta1 yin1 ai4 wo3 lai2 zhui1xu2 ;
jiang1 wo3 qing1 qing1 an1fang4 jian1tou2 ,
huan1 ran2 xie2 wo3 jin4 jia1men2 .
4
wo3 sui1 jing1guo4 si3wang2 you1gu3 ,
qin1ai4 zhi1 zhu3 zai4 shen1 pang2 ;
zhu3 zhang4 , zhu3 gan1 reng2 an1wei4 wo3 ,
shi2jia4 yin3 wo3 xiang4qian2 fang1 .
5
zhu3 zai4 wo3 qian2 da4 kai1 yan2xi2 ,
ban1ci4 feng1fu4 de5 ci2 en1 ;
meng2 zhu3 yong4 you2 gao1:4 wo3de5 tou2 ,
shi3 wo3 fu2 bei1 de5:2:dei3 chong1 ying2 .
6
zhe4yang4 jing1guo4 sheng1huo2 chang2tu2 ,
zhu3 de2 zhu3 en1 yong3 bu4 yi2 ;
dan4yuan4 zhang333:chang22 zhu4 wo3 zhu3 jia1li3 ,
qian2cheng2 song4zan4 wu2jin4 qi1 .
a4men2