ru2 you3 suo3 wen2 ge1
1
xin1 , xin1 , xu1 ting1
tian1shi3 ru2jin1 tong2 ge1chang4 ,
zheng4ru2 xi1 ri4
bao4xin4 shuo1 zhu3 jiang4lin2 ;
he2deng3 qi2 mei3 ,
tong2xin1 huan1 chang4 yin1 liao2liang4 ,
shi4ren2 meng2 en1 ,
tian1di4 ju4 dang1 huan1xin1 .
2
ting1 , ting1 , qi2 sheng1
si4 you3 jin1 zhong1 zhi1 xi3le4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ,
ping2an1 guang3 ci4 yu2 ren2 ;
you1 ju4 zui4ren2 ,
wen2 ci3 xi3 yin1 er2 xin1 jue2 ,
zhong4dan4 quan2 xie4 ,
le4:4:4:yue4 de5:2:dei3 she4zui4 shen1 en1 .
3
xi3 , xi3 , wo3 xin1
zan4 ku3 er2 hou4 yong3 an1le4 ,
hei1ye4 su4 jin4 ,
bu4 ye4 zhi1 cheng2 chang2 ming2 ;
xin1 ru4 zhu1 men2 ,
wu2 you1 , wu2 ju4 , wu2zui4 wu4:e4:e4 ,
de5:2:dei3 jian4 zhu3 mian4 ,
li4 bian4 ye1su1 rong2 xing2 .
0
jiu4zhu3 zhi1 tian1shi3 ,
guang1ming2 zhi1 ling2 ,
ge1chang4 yi3 huan1ying2
hei1ye4 xinĘ└2lu4 zhi1 ren2 .
a4men2