ci2 guang1 ge1
1
ken3qiu2 ci2 guang1 ,
dao3 yin3 tuo1li2 hei1 yin1 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 !
hei1ye4 man4 man4 ,
wo3 you4 yuan3li2 jia1ting2 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 !
wo3 bu4 qiu2 zhu3
zhi3yin3 yao2yuan3 lu4cheng2 ,
wo3 zhi3:1 ken3qiu2 ,
yi1 bu4 yi1 bu4 dao3 yin3 .
2
xiang4lai2 wei4ceng2
ru2ci3 xu1xin1 qiu2 zhu3 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 !
wo3 hao4:3 zi4 zhuan1 ,
sui2yi4 zi4 ding4 cheng2 tu2 ,
zhi2dao4 ru2jin1 !
cong2qian2 wo3 ai4
chen2mi2 fan2hua2 meng4 li3 ,
jiao1 chi1 wu2 ji4 ,
jiu4 shi4 qi3 mo4 zhong4:-:chong2 ti2 .
3
jiu3 meng2 yin3dao3 ,
ru2jin1 ding4 neng2 ji4xu4 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 !
jing1guo4 hong2 tao1 ,
jing1guo4 huang1 shan1 kong4 gu3 ,
ye4 jin4 tian1 ming2 ;
chen2xi1 guang1 li3
tian1shi3 he2222:huo2 ai3 xiao4rong2 ,
duo1 nian2 xin1 ai4 ,
qi4 kuo4 yi1shi2 zhong4:-:chong2 feng2 .
a4men2