zhu3yi4 jin4 mei3 ge1
1
jiu4zhu3 zi3min2 huan2:hai2 zai4 shi4jian1 ,
you3shi2 nan2mian3 liu2lei4 shi4lian4 ,
sui1ran2 ci3 ke4 bu4zhi1 he2 yi4 ,
hou4lai2 dao4 jia1 bi4yao4 zhi1 xi1 .
2
tian1xia4 wan4shi2 hu4xiang1 xiao4li4 ,
shi3 zhu3 zi3min2 sui2shi2 huo4yi4 ,
wo3men5 ying1dang1 yi1 wu2 gua4luu4 ,
chang2chang2 xi3le4 kao4 zhu3 ying1xu3 .
3
jin1 suo3 yu4jian4 wan4 ban1 shi4qing5 ,
duo1 shi4 ao4mi4 bu4yi4 zhi1 qing1 ,
wei2 dang1 shen1xin4 zhu3 en1 wu2jin4 ,
zhu3 ji4 an1pai2 zong3 ke3 an1xin1 .
4
huo4 you3 shan4 shi4 shang4wei4 cheng2jiu4 ,
bu4ke3 hui1xin1 , bu4ke3 tui2hou4 ,
yang3wang4 ye1su1 ren3nai4 shun4cong2 ,
zhu3 ji4 chuang4shi3 yi4 bi4 cheng2 zhong1 .
5
fan2shi4 qi2dao3 , fan2shi4 xie4 en1 ,
bu4ke3 yi2huo4 bu4ke3 yuan4hen4 ,
wang4ji4 bei4hou4 , nu3li4 mian4qian2 ,
ben1 xiang4 biao1gan1 , ling3 qu3 guan1mian3 .
0
yi1sheng1yi1shi4 zhi3guan3 zhu3 ,
bu2yong4 ju4pa4 , zhu3 wu2 cuo4wu4 .
sui1 you3 duo1 shi4 huan2:hai2 bu4 shen4 ming2 ,
zhu3yi4 jin4 mei3 ke3yi3 an1xin1 .
a4men2