gen1sui2 wo3 ge1
1
wo3 ting1 fu4huo2 jiu4zhu3 zhao4 huan4 :
" gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 !"
zhong1ri4 hu1huan4 kou3ke3 she2 gan1 :
" gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 !"
0
" wei4 jiu4 ni3 , wo3 pie1qi4 yi1qie4 ,
wei4 jiu4 ni3 , wo3 liu2 chu1 bao3 xue4 ,
chang2 jin4 ku3 bei1 , jing1guo4 ku3 xue2 ,
gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 !"
2
" ni3 sui1 fan4zui4 , wo3 bi4 she4mian3 !
gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 !
qu4 jiu4 huan4 xin1 , shi3 ni3 wan2quan2 ,
gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 !"
3
" fang4xia4 ni3de5 yi1qie4 you1luu4 ,
gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 !
wo3 bi4 shi3 ni3 fu2 bei1 man3 yi4 ,
gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 ! gen1sui2 wo3 !"

a4men2