qiu2 zhu3 cao1 duo4 ge1
1
qiu2 jiu4zhu3 lai2 cao1 wo3 duo4 ,
qu4 jing1guo4 hai3 tao1 hong2 bo1 ;
da4 feng1 lang4 pu1 mian4 er2 lai2 ,
duo1 jiao1shi2 , kan1 luu4 yin3 zai1 ;
wei2 zhu3 you3 nan2 zhen1 hai3 tu2 ;
ken3qiu2 zhu3 lai2 cao1 wo3 duo4 .
2
xiang4 ci2 mu3 fu3 ai4 ying1hai2 ,
zhu3 chi4 ding4 wang1yang2 da4hai3 ;
zhi3yao4 zhu3 fen1fu5 " ping2jing4 ",
lang4 yu3 feng1 bian4 dou1 ting1 ming4 ;
yang2 yu3 hai3 , qi2miao4 zhi1 zhu3 ,
ken3qiu2 zhu3 lai2 cao1 wo3 duo4 .
3
dao4 hou4lai2 zhou1 jin4 hai3bian1 ,
lang4 chu4 an4 , zhen4 de5:di4 sheng1 xuan1 ;
yuan4 zhu3 sheng1 wen1rou2 wei4 wo3 ,
" ni3 fang4xin1 , shi4 wo3 cao1 duo4 ."
a4men2