ci2fu2 jiu4zhu3 ge1
1
ken3qiu2 da4 mu4 dao3 wo3 qian2 xing2 ,
wo3 zhen1 xu1yao4 zhu3 guan1xin1 ,
ken3qiu2 yi3 yin3dao4 kuai4le4 cao3chang3 ,
yu4bei4 yang2 lan2 an1 wo3 shen1 !
ci2fu2 jiu4zhu3 , ci2fu2 jiu4zhu3 ,
wo3men5 meng2 jiu4 zuo4zhu3 min2 ;
ci2fu2 jiu4zhu3 , ci2fu2 jiu4 zhu1 ,
wo3men5 meng2 jiu4 zuo4zhu3 min2 .
2
sui1ran2 wo3men5 duo1 zui4 kun4 pin2 ,
zhu3 yi3 ying1xu3 shou1 wo3 ling2 ,
zhu3 you3 ci2bei1 pu3 jiu4 ai4ren5 ,
shi4fang4 quan2neng2 xi3di2 en1 !
ci2fu2 jiu4zhu3 , ci2fu2 jiu4zhu3 ,
wo3 yuan4 zao3 ri4 gui1 jia1ting2 ;
ci2fu2 jiu4zhu3 , ci2fu2 jiu4zhu3 ,
wo3 yuan4 zao3 ri4 gui1 jia1ting2 .
3
wo3 yuan4 zao3 meng2 zhu3 de5 shen1 en1 ,
zao3 feng4 zhu3 ming4 xiang4qian2 xing2 ,
jing4 qiu2 jiu4zhu3 , du2 yi1 jiu4zhu3 ,
shi3 zhu3 miao4 ai4 chong1 wo3 xin1 !
ci2fu2 jiu4zhu3 , ci2fu2 jiu4zhu3 ,
yong3yuan3 wen1rou2 ai4 wo3men5 ;
ci2fu2 jiu4zhu3 , ci2fu2 jiu4zhu3 ,
yong3yuan3 wen1rou2 ai4 wo3men5 .
a4men2