hong2ni2 yu3 dian3 ge1
1
sui1 you3 bao4feng1 wu1yun2 tian1kong1 mi2man4 ,
sheng1huo2 zhong1:4 chang2 you3 tong4ku3 zhong4dan4 ;
ji1du1 wei4 wo3 ling3gang3 yin3dao3 zai4 qian2 ,
ta1 chai1qian3 hong2ni2 he2222:huo2 yu3 dian3 .
2
duo3 duo3 bai2 yun2 ru2 yin2 dan4ya3 su4 mei3 ,
can4lan4 de5 ri4guang1 shi2 ming2 shi2 hui4 ;
bu2yao4 you1chou2 bu2yao4 hui1xin1 bao4yuan4 ,
ta1 chai1qian3 hong2ni2 he2222:huo2 yu3 dian3 .
3
shu3guang1 po4 xiao3 mei3li4 qing1tian1 chu1xian4 ,
ji1du1 wo3 jiu4zhu3 lai2dao4 mian4qian2 ;
na4shi2 yu3 zhu3 tong2 zai4 huan1le4 wu2xian4 ,
ta1 chai1qian3 hong2ni2 he2222:huo2 yu3 dian3 .
0
ta1 chai1qian3 hong2ni2 , mei3li4 de5 hong2ni2 ,
ta1 chai1qian3 hong2ni2 he2222:huo2 yu3 dian3 .
ta1 chai1qian3 ri4guang1 , zhao4liang4 quan2 de5:di4 mian4 ,
ta1 chai1qian3 hong2ni2 he2222:huo2 yu3 dian3 .
a4men2