shen2 de5 ying1xu3 ge1
1
shen2 wei4ceng2 ying1xu3 : tian1se4 chang2 lan2 ,
ren2sheng1 de5 lu4 tu2 hua1 xiang1 chang2 man4 ;
shen2 wei4ceng2 ying1xu3 : chang2 qing2 wu2 yu3 ,
chang2 le4:4:4:yue4 wu2 tong4ku3 , chang2 an1 wu2 yu2 .
0
shen2 que4 ceng2 ying1xu3 : sheng1huo2 you3li4 ,
xinĘ└2lu4 you3 guang1liang4 , zuo4 gong1 de5:2:dei3 xi1 ,
shi4lian4 de5:2:dei3 en1 zhu4 , wei1xian3 you3 lai4 ,
wu2xian4 de5 ti3liang5 , bu4 jin4 de5 ai4 .
2
shen2 wei4ceng2 ying1xu3 : bu4 yu4 shi4tan5 ,
ao4nao3 he2222:huo2 you1luu4 , bu4xing4 bei1tan4 ;
shen2 wei4 ying1xu3 : bu4 fu4 zhong4dan4 ,
fan2 mang2 de5 shi4wu4 , zhou1 she2;zhe1;zhe2 , kun4nan5 .
3
shen2 wei4ceng2 ying1xu3 : lu4 chang2 ping2tan3 ,
ren4yi4 de5:di4 ben1pao3 , hao2wu2 zu3lan2 ,
mei2you3 shen1 shui3 zu3 , wang1yang2 yi1 pian4 ,
mei2you3 da4 shan1 dang3 , gao1 bao2:bo2 yun2 tian1 .
1.
God has not promised skies always blue,
Flower-strewn pathways all our lives through;
God has not promised sun without rain,
Joy without sorrow, peace without pain.
0
But God has promised strength for the day,
Rest for the labor, light for the way,
Grace for the trials, help from above,
Unfailing kindness, undying love.
2
God has not promised we shall not know
Toil and temptation, trouble and woe;
He has not told us we shall not bear
Many a burden, many a care.
3
God has not promised smooth roads and wide,
Swift, easy travel, needing no guide;
Never a mountain rocky and steep,
Never a river turbid and deep.
-
First Line: God hath not promised skies always blue
Title: What God hath promised
Author: Annie Johnson Flint
Tune: William M. Runyan