qiu2 zhu3 dai4ling3 ge1
1
qie4mo4 ting1cong2 shi4tan5 ,
zhong1:4 liao3:le5 mo2gui3 ji4 ,
yi1ci4 zhan4sheng4 di2ren2 ,
xia4 ci4 geng4:1 rong2yi5 ;
nu3li4 xiang4qian2 zhan4zheng1 ,
ke4fu2 shi4 yu3 li4 ;
shi2chang2 yang3wang4 ye1su1 ,
dai4ling3 ni3 dao4di3 .
2
yuan3 bi4 bu4 liang2 tong2ban4 ,
jue2bu4 chu1 wu4:e4:e4 sheng1 ;
zun1jing4 zhu3 de5 sheng4 ming2 ,
jue2bu4 ke3 wang4cheng1 ;
zhong1shen1 cheng2ken3 shen1 si1 ,
re4xin1 feng4 zhen1li3 ;
shi2chang2 yang3wang4 ye1su1 ,
dai4ling3 ni3 dao4di3 .
3
zhu3 bi4 shou3 peng3 jin1 guan1 ,
shang3ci4 de2sheng4 bing1 ;
wo3men5 sui1ran2 ruan3ruo4 ,
lai4 xin4 ke3 de2sheng4 ;
zhu3 shi4 wo3de5 jiu4zhu3 ,
jia1 tian1 wo3 li4qi5 ;
shi2chang2 yang3wang4 ye1su1 ,
dai4ling3 ni3 dao4di3 .
0
jing4 qiu2 jiu4zhu3 bang1zhu5 ni3 ,
an1wei4 mian3li4 kan4gu4 ni3 ;
zhu3 zhen1 yuan4yi4 bang1zhu5 ni3 ,
zhu3 bi4 ling3 ni3 dao4di3 .
a4men2