yang3wang4 gao1yang2 ge1
1
xin4xin1 xiang4 zhu3 yang3wang4 ,
shi2zi4jia4 shang4 gao1yang2 ,
shen2 sheng4 zhi1 zhu3 !
qiu2 zhu3 ting1 wo3 qi2dao3 ,
jiang1 wo3 zui4nie4 quan2 xiao1 ;
shi3 wo3 zi4cong2 jin1zhao1 ,
wan2quan2 gui1 zhu3 .
2
qiu2 zhu3 fen1 ci4 hong2 en1 ,
zhuang4 wo3 wei1ruo4 zhi1 xin1 ,
ran2 qi3 re4cheng2 ;
zhu3 xi1 wei4 wo3 qi2dao3 ,
yuan4 wo3 ai4 zhu3 zhi1 xin1 ,
qing1jie2 , re4lie4 , yong3heng2 ,
ru2 huo3 tong1 ming2 .
3
wo3 xing2 ren2sheng1 lu4cheng2 ,
chang2 you3 chou2ku3 xiang1 qin1 ,
zuo4 wo3 nan2 zhen1 ;
wei4 wo3 hua1:4:4 an4 wei4 ming2 ,
wei4 wo3 xi3jing4 lei4 hen2 ;
mian3 wo3 mi2shi1 lu4cheng2 ,
li2 zhu3 gu1 xing2 .
4
jin1sheng1 sui4yue4 jiang1 jin4 ,
si3wang2 han2 liu2 lai2lin2 ,
jiang1 yan1 wo3 shen1 ;
dao4 shi2 qiu2 zhu3 shi1 en1 ,
xiao1chu2 yi2 ju4 you1 jing1 ;
qian1wan4 jiu4 du4 wo3 ling2 ,
an1 jin4 tian1ting2 .
a4men2