279 zhu3 bu4 gai3bian4 ge1 YESTERDAY, TODAY, FOREVER
1
zuo2ri4 , jin1ri4 , zhi2dao4 yong3yuan3 ,
zhu3 hua4 yong3 bu4bian4 ,
wo3 zhu3 suo3 yan2 wu2lun4 he2 yu3 ,
ju4 ju4 bi4 ying4yan4 ;
zui4ren2 de2jiu4 ,
bing4ren2 de5:2:dei3 yu4 ,
shen1xin1 dou1 an1ning2 ;
zhuan3:4:4 bei1 wei4 xi3 ,
jing1huang1 de5:2:dei3 an1 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 !
0
sui1ran2 yu3zhou4 shi4jie4 wan4wu4
zhu2jian4 dou1 gai3bian4 ,
wei2you3 ye1su1 yong3 bu4 gai3bian4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 !(3x)
wei2you3 ye1su1 yong3 bu4 gai3bian4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 !
2
wo3 zhu3 nai3shi4 zui4ren2 peng2you5 ,
te4 lai2 shi1 zheng3jiu4 ,
da4jia1 jiu4jin4 en1 zhu3 jiao3 qian2 ,
chan4hui3 qian1bei1 qiu2 ;
jiu4zhu3 ci2 yan2 :
zui4 mo4 zai4 fan4 ,
ni3 zui4 jie1 she4mian3 .
zi4 xi1 zhi4 jin1 ,
yong3 yong3yuan3 yuan3 ,
zhu3 en1 bu4 gai3bian4 .
3
xi1 ri4 , zhu3 wang4:3 yi3ma3wu3si1 ,
yu3 men2tu3 tong2 lu4 ;
wo3men5 du4ri4 ye3 chang2 ru2ci3 ,
you3 zhu3 zai4 yi1 chu3/4 .
ji1du1 ye1su1
ru2he2 sheng1 tian1 ,
ta1 huan2:hai2 yao4 zai4 lai2 ,
wo3men5 kuai4 yao4
jian4 zhu3 rong2 mian4 ,
yong3 yu3 zhu3 tong2 zai4 .
1
Oh, how sweet the glorious message simple faith may claim:
Yesterday, today, forever, Jesus is the same;
Still He loves to save the sinful, heal the sick and lame,
Cheer the mourner, still the tempest glory to His name!
0
Yesterday, today, forever, Jesus is the same,
All may change, but Jesus never glory to His name!
Glory to His name! Glory to His name!
All may change, but Jesus never glory to His name!
2
He who was the friend of sinners seeks the lost one now:
Sinner, come, and at His footstool penitently bow;
He who said, "I ll not condemn thee, go and sin no more, "
Speaks to thee that word of pardon as in days of yore.
3
Oft on earth He healed the suff rer by His mighty hand:
Still our sicknesses and sorrows go at His command;
He who gave His healing virtue to a woman s touch
To the faith that claims His fullness still will give as much.
4
As He walked once to Emmaus, with them to abide,
So through all life s way He walketh ever near our side;
Soon again we shall behold Him hasten, Lord, the day
But twill still be this same Jesus as He went away.
-
O how sweet the glorious message
Author: Albert B. Simpson
Tune: [O how sweet the glorious message simple faith may claim]