shi2ke4 xu1 zhu3 ge1
1
wo3 shi2ke4 xu1yao4 zhu3 ,
qin1ai4 zhi1 shen2 ;
shi4 wu2 qi2ta1 rou2 sheng1 ,
neng2 an1 wo3 xin1 .
2
wo3 shi2ke4 xu1yao4 zhu3 ,
shi4 you4 nan2 dang1 ;
zhu3 ruo4 chang2 zai4 wo3 pang2 ,
bian4 neng2 di3kang4 .
3
wo3 shi2ke4 xu1yao4 zhu3 ,
ku3le4 yi1xin1 ;
zhu3 ruo4 bu4 yu3 wo3 qin1 ,
xu1du4 ci3 sheng1 .
4
wo3 shi2ke4 xu1yao4 zhu3 ,
yuan4 ming2 zhu3 zhi3 ;
dan4yuan4 you2 wo3 wan2cheng2
feng1fu4 ying1xu3 .
5
wo3 shi2ke4 xu1yao4 zhu3 ,
zhi4 sheng4 zhi1 shen2 ;
dan4yuan4 yu3 zhu3 he2yi1 ,
tuan2qi4 yong3heng2 .
0
wo3 xu1 zhu3 , wo3 zhen1 xu1 zhu3 ,
shi2shi2ke4ke4 xu1 zhu3 ,
qiu2 zhu3 ci3 ke4 jiu4 shi1 en1 ,
wo3 lai2 jiu4 zhu3 .
a4men2