kao4 zhu3 you3 fu2 ge1
1
yi3kao4 ye1he2hua2 de5 ren2 zhen1 you3 fu2 ,
yin1 ta1 bi4 sui2shi2 meng2 fu2zhu4 ,
ruo4 yao4 cheng2shou4 suo3 ying1xu3 de5 shang3ci4 ,
bi4 jin3jin3 gen1sui2 zhu3 jiao3bu4 .
2
yi3kao4 ye1he2hua2 de5 ren2 zhen1 you3 fu2 ,
bu4 li2kai1 zhu3 an1pai2 zheng4lu4 ,
ren3nai4 jian1shou3 suo3 cheng2ren4 de5 zhi3wang5 ,
zhu3 bi4ding4 bao3shou3 ta1 jiao3bu4 .
3
meng2 tian1fu4 fu2zhu4 de5 ren2 zhen1 you3 fu2 ,
zhu3 ye1su1 yao4 yu3 ta1 wei4 you3 ,
ta1 bu4 jing1huang1 ye3 bu4 hui1xin1 sang4dan3 ,
yin1 wo3 zhu3 chang2 bao3hu4 zheng3jiu4 .
4
xing2 zai4 zhu3 dao4 zhong1:4 de5 ren2 zhen1 you3 fu2 ,
ta1 ri4ri4 xiang4qian2 you4 xiang4shang4 ,
yin1 xin4 xing2zou3 zai4 en1 zhu3 ci2ai4 zhong1:4 ,
ta1 suo3 xu1 tian1fu4 bi4 gong1yang4 .
0
yao4 yi3kao4 zhu3 , zhuan1xin1 kao4 zhu3 ,
zai4 yi1qie4 shi4 shang4 yao4 ren4ding4 zhu3 ,
zhu3 bi4 zhi3yin3 ni3de5 lu4 .
yao4 yi3kao4 zhu3 , zhuan1xin1 kao4 zhu3 ,
zai4 yi1qie4 shi4 shang4 yao4 ren4ding4 zhu3 ,
zhu3 bi4 zhi3yin3 ni3de5 lu4 .
a4men2