zhu3 bi4 bao3shou3 ge1
1
you3shi2 wo3 pa4 xin4xin1 ruan3ruo4 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 ;
you3shi2 shen4 nan2 di3dang3 you4huo4 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 .
2
zi4ji3 bu4neng2 zhan4 li4 wen3tuo3 ,
zhu3 reng2 bao3shou3 wo3 ;
wo3de5 ai4xin1 shi2chang2 leng3mo4 ,
zhu3 reng2 bao3shou3 wo3 .
3
wo3 zai4 zhu3 you2ru2 zhen1bao3 ,
zhu3yao4 bao3shou3 wo3 ;
de5:2:dei3 meng2 jiu4shu2 wu2shang4 mei3hao3 ,
zhu3yao4 bao3shou3 wo3 .
4
ta1 bu4 yuan4 wo3 ling2hun2 shi1sang4 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 ;
ru2ci3 zhong4jia4 ,
ta1 ai4 shenguang3 , zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 .
0
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 ,
yin1 wo3 jiu4zhu3 ru2ci3 ai4 wo3 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 .
a4men2