xin4 zhong1:4 jin4 zhu3 ge1
1
wo3 sui1 bu4neng2 jian4 sheng4 yan2 ,
wei2 kao4 xin4yang3 zhen1 jian1 ;
wo3 sui1 bu4neng2 wen2 zhu3 sheng4 yan2 ,
zhi1 zhu3 shi4 zai4 wo3 qian2 .
2
zong4shi3 bu4neng2 fu3 zhu3 shang1hen2 ,
bu4neng2 bu4 zhu3 zu2 yin4 ,
kao4 zhu3 ying1xu3 , wo3 xin1 kuai4le4 ,
gao1 hu1 " wo3 zhu3 , wo3 shen2 " .
3
qiu2 zhu3 chu2 wo3 xin1zhong1 yi2huo4 ,
shi3 wo3 xin4yang3 ri4 zeng1 ,
neng2gou4 hu1 zhu3 , meng2 zhu3 shi1 en1 ,
xun2 zhu3 , yu3 zhu3 xiang1qin1 .
4
zai4 shi4 bai4 zhu3 suo3 kao4 xin4xin1 ,
jiang1lai2 bu2bi4 jiu3 cun2 ,
ji4 dao4 tian1tang2 , bian4 ke3 yan3 jian4
wo3 zhu3 rong2yao4 guang1ming2 .
a4men2