292 wo3 ling2 zhen4jing4 ge1 Be Still, My Soul
1
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
shang4 zhu3 zai4 ni3 yi1fang1 ;
you1 tong4 shi2jia4 ,
ni3 yao4 ren3nai4 dan1dang1 ;
dan4 ping2 shang4di4
wei4 ni3 fen1fu5 zhu3zhang1 ;
wan4 bian4 zhi1 zhong1:4 ,
wei2 zhu3 zhong1shi2 yong3 zhang333:chang22 .
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
tian1 you3 zui4 shi4 shan4liang2 ,
jing1guo4 jing1ji2 ,
yin3dao4 huan1le4 di4fang5 .
2
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
shang4 zhu3 jue2ran2 dan1ren4 ,
wei4lai2 yin3dao3 ,
reng2 si4 guo4qu4 qing2xing5 .
mo4 rang4 he2 shi4
yao2 ni3 xi1wang4 xin4xin1 ;
mu4qian2 ao4miao4 ,
dai4 hou4 bi4 cheng2 guang1ming2 .
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
feng1 lang4 yi1jiu4 ting1 zun1 ,
jiu4zhu3 dang14nian2
suo3 fa1:1:4 fen1fu5 sheng1yin1 .
3
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
ruo4 yin1 li2bie2 qi1huang2 ,
ruo4 zai4 lei4 gu3 ,
si4 gu4 hei1an4 mang2mang2 ,
ci3shi2 geng4:1 jian4
wo3 zhu3 ci2ai4 shen1 zhang333:chang22 ,
qin1 lai2 an1wei4 ,
shi3 ni3 ting2zhi3 bei1shang1 .
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
mo4 you1 suo3 shi1 suo3 wang2 ,
zhu3 en1 feng1fu4
ri4hou4 shang3ci4 wu2liang4 .
4
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
ri4yue4 guo4qu4 ru2 fei1 ,
dao4 shi2 wo3 zhong4 ,
yong3 neng2 zai4 zhu3 zhou1wei2 ,
shi1wang4 jing1huang2
wan2quan2 xiao1 zong1 mie4 ji1 ,
you1chou2 wang4ji4 ,
chun2 ai4 zhi1 le4:4:4:yue4 fu4 hui2 .
wo3 ling2 , zhen4jing4 :
shi4 bian4 lei4 hen2 ji4 shi4 ,
wo3 zhong4 huan1 ju4 ,
da4jia1 ping2an1 yong3 qi4 .
1
Be still, my soul: the Lord is on thy side.
Bear patiently the cross of grief or pain.
Leave to thy God to order and provide;
In every change, He faithful will remain.
Be still, my soul: thy best, thy heav กฏ nly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.
2
Be still, my soul: thy God doth undertake
To guide the future, as He has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: the waves and winds still know
His voice Who ruled them while He dwelt below.
3
Be still, my soul: when dearest friends depart,
And all is darkened in the vale of tears,
Then shalt thou better know His love, His heart,
Who comes to soothe thy sorrow and thy fears.
Be still, my soul: thy Jesus can repay
From His own fullness all He takes away.
4
Be still, my soul: the hour is hast กฏ ning on
When we shall be forever with the Lord.
When disappointment, grief, and fear are gone,
Sorrow forgot, love กฏ s purest joys restored.
Be still, my soul: when change and tears are past
All safe and blessed we shall meet at last.
5
Be still, my soul: begin the song of praise
On earth, believing, to Thy Lord on high;
Acknowledge Him in all thy words and ways,
So shall He view thee with a well-pleased eye.
Be still, my soul: the Sun of life divine
Through passing clouds shall but more brightly shine.


Author: Kathrina von Schlegel (1697 )
Translator: Jane Borthwick (1855)
Tune: FINLANDIA