ye1su1 zhu4 wo3 xin1 ge1 Since Jesus Came Into My Heart
1
wo3 sheng1ming4 you3 he2deng3
qi2yi4 de5 da4 gai3bian4 !
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wo3 jiu3 mu4 de5 liang4guang1
zhao4yao4 wo3 ling2 li3mian4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
2
wo3 bu4zai4 ru4 mi2tu2 ,
yuan4 yu3 zhu3 chang2 qin1jin4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wo3de5 zui4 sui1 zhong4duo1 ,
zhu3 bao3 xue4 yi3 xi3jing4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
3
wo3 jin1 you3 da4 pan4wang4 ,
you4 que4shi2 , you4 wen3gu4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wu2 yi2 yun2 yu3 qi1 wu4
lai2 zhe1bi4 wo3 dao4lu4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
4
sui1 jing1guo4 si3 yin1 gu3 ,
yi4 you3 guang1 lai2 zhao4 wo3 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wo3 yin1 xin4 neng2 wang4jian4
na4 mei3li4 de5 cheng2 kuo4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
0
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
xi3le4 chao2 yi4 wo3 hun2 ,
ru2 hai3 tao1 zhi1 gun3 gun3 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
1
What a wonderful change in my life has been wrought
since Jesus came into my heart!
I have light in my soul for which long I had sought,
since Jesus came into my heart!
0
Since Jesus came into my heart,
since Jesus came into my heart,
floods of joy o'er my soul like the sea billows roll,
since Jesus came into my heart.
2
I'm possessed of a hope that is steadfast and sure,
since Jesus came into my heart!
And no dark clouds of doubt now my pathway obscure,
since Jesus came into my heart!
3
There's a light in the valley of death now for me,
since Jesus came into my heart!
And the gates of the city beyond I can see,
since Jesus came into my heart!
4
I shall go there to dwell in that city, I know
since Jesus came into my heart!
And I'm happy, so happy, as onward I go,
since Jesus came into my heart!
-
What a wonderful change in my life has been wrought
Author: Rufus H. McDaniel (1914)