ping2an1 zai4 wo3 xin1 ge1
1
you3 ping2an1 zai4 wo3 xin1 ,
fei1 shi4jie4 suo3 neng2 ci4 ,
wu2 ren2 neng2 duo2 qu4 zhe4 ping2an1 ;
sui1 shi4lian4 yu3 jian1nan2 ,
you2ru2 chou2 yun2 huan2rao3 ,
wo3 xin1li5 yong3yuan3 you3 zhe4 ping2an1 .
2
dang1 ping2an1 lai2 wo3 xin1 ,
pu3 shi4jie4 dou1 zan4mei3 ,
song4yang2 wo3 jiu4zhu3 da4 jun1wang2 ;
zhu1 chou2ku3 jie1 fei1 qu4 ,
yin1chen2 jiang1 bian4 hui1huang2 ,
fu2 zai1 , zhu3 ye1su1 rong2yao4 zhen1 guang1 .
3
zhu3 ci4 bao3gui4 ping2an1 ,
zhen1 cang2 zai4 wo3 xin1 dian4 ,
ben1zou3 tian1 lu4 zai4 ci3 shi4jian1 ;
rong2yao4 xian3xian4 da4 ri4 ,
zhu3 bi4 zai4 lai2 jie1 wo3 ,
dao4 wo3 fu4 jia1li3 an1ju1 zai4 tian1 .
0
yong3yuan3 zai4 wo3 xin1li5 ,
ye1su1 shu3:zhu3 wo3 !
yong3yuan3 zai4 wo3 xin1li5 ,
wu2shang4 kuai4le4 !
zhu3 yong3yuan3 bu4 pie1 xia4 wo3 ,
ci2 sheng1 dui4 wo3 shuo1 :
" wo3 zong3 bu4 li2kai1 ni3 .
" ye1su1 shu3:zhu3 wo3 !
a4men2