xiang3shou4 ping2an1 ge1
1
wo3 wen2 ye1su1 you3 sheng1 shuo1 dao4 :
" jiu4 wo3 xiang3shou4 ping2an1 ;
lao2ku3 zhi1 ren2 dou1 dang1 xiu1xi5 ,
di1tou2 kao4 wo3 huai2 jian4:4:1:1:1 ."
wo3 ben3 lao2ku3 , pi2juan4 , you1chou2 ,
wo3 ji4 qian2lai2 jiu4 zhu3 ;
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 kuai4le4 huan1xin1 ,
mi4 de5:2:dei3 an1shen1 zhi1 chu3/4 .
2
wo3 wen2 ye1su1 you3 sheng1 shuo1 dao4 :
" wo3 you3 huo2shui3 ling2 quan2 ;
ke3 rang4 ke3 zhe3 zi4you2 qu3 yin3:4 ,
sheng1huo2 li4liang5 jia1 tian1 ."
wo3 wen2 zhu3 yan2 , ji4 lai2 jiu4 zhu3 ,
chang4 yin3:4 cheng2qing1:cheng2qing1:deng4qing1 huo2shui3 ;
ku3 ke3 dun4 xiao1 , ling2hun2 zhong4:-:chong2 su1 ,
yi2ran2 huo2 zai4 zhu3 huai2 .
3
wo3 wen2 ye1su1 you3 sheng1 shuo1 dao4 :
" wo3 nai3 an4zhong1 ming2 guang1 ;
xiang4 wo3 yang3wang4 , wo3 shi4 tai4yang2 ,
zhong1ri4 zhao4yao4 hui1huang2 ."
wo3 wen2 zhu3 yan2 , xiang4 zhu3 yang3wang4 ,
de5:2:dei3 jian4 hong2 ri4 ming2 xing1 ;
wo3 bi4 jie4 zhu3 sheng1ming4 guang1ming2 ,
xing2 wan2 yi1 shi4 lu4cheng2 .
a4men2