lai2 de5:2:dei3 an1xi1 ge1
1
fan2 dao4 zhu3 na4li5 ,
zong3 bu4 diu1qi4 ;
ta1 bi4 zheng3jiu4 zhi2dao4 di3 ,
shi2ke4 juan4gu4 hu4bi5 ni3 .
lai2 de5:2:dei3 an1xi1 !
2
ta1 shi4 hao4:3 mu4ren2 ,
qing2 gao1 ai4 shen1 !
shi2jia4 can3 xing2 tong4 wan4fen1 ,
wei4 jiu4 yang2qun2 ning2:4 she3shen1 .
lai2 de5:2:dei3 zhu3 en1 !
3
shen2 cha1:4:4:chai1:1 du2sheng1 zi3
lai2 ci3 chen2 shi4 ,
xu1 yi3 cheng2wei2 ren2 yang4shi4 ,
yi1 shen1 shou4 zui4 zhong4 mian3 si3 .
lai2 de5:2:dei3 en1ci2 !
4
wo3 yi1wu2suo3you3 ,
quan2 shi4 bai2 shou4 ;
zhu3 en1 zhu3 ai4 he2 shen1 hou4 !
sui4shou3 nian2zhong1 meng2 bao3shou3 .
lai2 de5:2:dei3 en1 you4 !
a4men2