shi4fou3 lao2 juan4 ge1
1
wen4 ni3 shi4fou3 lao2 juan4 you1chou2 ,
shi4fou3 ku3nan4 kan1 ?
you3 sheng1 shuo1 dao4 ,
" dao4 wo3 zhe4li3 , xiang3 ping2an1 ."
2
tang3ruo4 ta1 lai2 zuo4 wo3 ling3dao3 ,
shi4fou3 you3 te4 zheng1 ?
" ta1de5 shuang1 shou3 , shuang1 zu2 , lei4 pang2 ,
zhu1 shang1hen2 ."
3
wen4 ta1 shi4fou3 tou2 dai4 guan1mian3 ,
rong2yao4 xiang4 guo2 jun1 ?
" shi4 de5 , guan1mian3 que4 you3 yi1 ding3 ,
ji2 zhi4 cheng2 ."
4
tang3 wo3 xun2 ta1 , tang3 wo3 gen1 ta1 ,
ta1 you3 he2 bao4 chou2 ?
" xu3duo1 ku3gong1 ,
xu3duo1 ku3 lei4 , xu3duo1 chou2 ."
5
tang3ruo4 wo3 reng2 jin3jin3 gen1 ta1 ,
dao4di3 hui4 ru2he2 ?
" you1chou2 xiao1san4 ,
ku3gong1 wan2bi4 , yue1dan4 guo4:4:5 ."
6
wo3 ruo4 gui1yi1 , qiu2 ta1 jie1 shou1 ,
ta1 hui4 tui1ci2 fou3:pi3 ?
" tian1di4 sui1 guo4:4:5 ,
ta1 bu4 tui1ci2 , zong3 shou1liu2 ."
7
zhui1xu2 , jin3 gen1 , zhen1 cun2 , fen4 zheng1 ,
shi4fou3 neng2 meng2 en1 ?
" zhong4 sheng4 , shi3tu2 , xian1zhi1 , xian1 lie4 ,
dou1 shuo1 " neng2 " ."
a4men2