huan1le4 song4yang2 ge1
1
xiang4 zhu3 wo3 yao4 huan1le4 ge1chang4 ,
tian1ye3 mei3li4 , duo3 duo3 hua1 xiang1 ,
yu2 yue4 shui3 zhong1:4 , bai3 niao3 fei1xiang2 ,
cang1tian1 bi2hai3 , xian3 zhu3 en1 guang1 .
2
xiang4 zhu3 wo3 yao4 huan1le4 ge1chang4 ,
qing1 shan1 bian4 ye3 , luu4 shui3 liu2 zhang333:chang22 ,
zhu3 ci4 sheng1ming4 , wan4wu4 xing1wang4 ,
lian2chen2 mei3 jing3 , can4lan4 hui1huang2 .
3
xiang4 zhu3 wo3 yao4 huan1le4 ge1chang4 ,
chun1 , xia4 , qiu1 , dong1 , bu4 ting2 de5:di4 chang4 ,
zhu3 en1 zhu3 ai4 qi2miao4 yi4 chang2 ,
shi4shi4dai4dai4 ming2ke4 xin1 shang4 .
0
zan4mei3 wo3 tian1fu4 !
gan3xie4 wo3 tian1fu4 !
shang3ci4 shi4ren2 hong2 fu2 wu2liang4 !
wo3 xin1zhong1 huan1le4 ,
yao4bu4 ting2 ge1chang4 ,
xiang4 zhu3 xian4shang5 zan4mei3 song4yang2 !
xiang4 zhu3 xian4shang5 zan4mei3 song4yang2 !

a4men2