zhu3 shi4 wo3 pan2shi2 ge1
1
zhu3 ye1su1 shi4 wo3 da4 pan2shi2 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 ,
kuang2feng1 da4yu3 bu4neng2 lin2:4 wo3 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 .
0
zhu3 ye1su1 shi4 ling2hun2 de5 bi4nan4 chu3/4 ,
ru2 sha1mo4 de5:di4 you3 yin1 liang2:4 suo3 ;
zhu3 ye1su1 shi4 wo3 pan2shi2 shi4 ding3 jian1gu4 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 .
2
ri4jian1 yin1liang2 ye4jian1 lao2kao4 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 ,
bu2yao4 pa4 chou2di2 lai2 chao3 nao4 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 .
3
si4mian4 qi3 kuang2feng1 da4 jing1xia4 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 ,
bu2yao4 li2kai1 de2jiu4 pan2shi2 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 .
4
ye1su1 shi4 wo3 jian1gu4 pan2shi2 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 ,
zhu3 ju1 wo3 xin1 yong3 bu4 jing1xia4 ,
wo3 kao4 zhe5 zhu3 neng2 de5:2:dei3 ping2an1 .