sheng1huo2 mei3hao3 ge1
1
tian1fu4 shi4jie4 duo1me5 mei3hao3 !
zhao1:chao2:2 xia2 hui4 xin1 tu2 ,
xi1zhao4 hui1 yao4 ;
xian1:3 hua1 lan4 man4 , que4niao3 ming2 jiao4 ,
he2 shan1 huan1le4 , shen2 gong1 qi2miao4 !
2
wo3men5 sheng1huo2 mu4 zhu3 en1gao1 ,
xin1 zheng4 you1luu4 shao3:3:4:4 ,
shou3 qin2 fan4 bao3 ;
wo3 xin1 an1ning2 , wo3 ling2 xi3le4 ,
zhu3 en1 zhu3 fu2 , si4 zhou1 huan2rao3 .
3
wo3 zhong4 xiang1chu3 zun1 zhu3 jiao4dao3 ,
qian1rang4 zeng1 you3yi4 ,
he2mu4 huan1 xiao4 ;
zheng4yi4 ri4 sheng1 , si1 nian4 jian4 xiao1 ,
hu4 zhu4 hu4 ai4 , tian1guo2 jia1 zhao4 .
4
zhu3 ci4 gong1zuo4 zhong4dan4 jian1 tiao1 ,
zhong1cheng2 jin4 quan2 xin1 ,
bu4 ji4 chou2 bao4 ;
xue2 zhu3 bang3yang4 , yu3 zhu3 tong2 gong1 ,
shi4 zhu3 ai4ren5 , bu4 ci2 xin1lao2 .
5
zhan3 wang4 qian2cheng2 , you3 zhu3 yin3dao3 ,
yuan2tou2 huo2shui3 yong3 ,
zi1run4 xin1 miao2 ;
zhu3 ai4 chang2cun2 , gong1yi4 yong3heng2 ,
li4 shang4 jia1 li4 , xiang4qian2 ben1pao3 !
a4men2