qian2 xing2 hao4ling4 ge1
1
qian2 xing2 ! wei4 wo3 hao4ling4 ,
tong2 bu4 fu4 tong2 sheng1 ,
jue2 bu4 fen1xin1 hou4 gu4 ,
yi1 yi4 xiang4qian2 xing2 ;
huo3 zhu4 zhao4yao4 qian2 fang1 ,
jiang1 wo3 jun1 dao3 yin3 ;
shei2 fu4 chi2 yi2 wei4 suo1 ,
you3 zhu3 wei4 jiang1 ling3 ?
yi1lu4 shen1 jing1 kuang4ye3 ,
ren3shou4 ku3 yu3 xin1 !
yao2 ge2 yue1dan4 he2 liu2 ,
huan2xun2 cheng2 fang4 guang1ming2 .
2
wo3 zhu3 zao3 ceng2 yu4bei4
can4lan4 da4 rong2guang1 ,
jing4 dai4 ai4 zhu3 ling2hun2 ,
fen1xiang3 zai4 tian1tang2 ;
mu4 ji4 wei4ceng2 jian4 guo4:4:5 ,
er3 yi4 wei4ceng2 wen2 ,
zi4gu3 yu3yan3 si1xiang3 ,
wei4 huo4 dao4 qi2 zhen1 ;
qian2 xing2 ! zhi3 ri4 qian2 xing2 ,
zhan1yang3 guang1ming2 chu3/4 ,
zhi2 zhi4 wei2 mu4 tui1 kai1 ,
xin4yang3 cheng2 zheng4ju4 .
3
yao2 wang4 tian1ji4 yuan3chu4 ,
fang3fu2 jian4 cheng2lou2 ,
nai3shi4 zhu3 zhi1 ju1chu3 ,
wo3 zhong4 suo3 ben1 tou2 ;
hui1huang2 bi4yu4 jie1 qu2 ,
can4lan4 huang2jin1 men2 ;
qing1 xi1 juan1juan1 huo2shui3 ,
bao3 yin3:4 yi4wan4 ren2 .
qian2 xing2 ! xiang4 bi3 qian2 xing2 ,
kao4 sheng4ling2 da4 neng2 !
luu3ke4 yao4 gui1 jia1ting2 ,
xing2 xiang4 da4 guang1ming2 .
4
rong2 gui1 yong3sheng1 tian1fu4 ,
wo3 zhong4 qi2 tong2 sheng1 ;
rong2 gui1 sheng4 zi3 , sheng4ling2 ,
gao1chang4 song4 sheng1 teng2 ;
dang1 yu3 tian1shi3 tian1 jun1 ,
tong2 song4 zhu3 wei4 zun1 ;
rong2 gui1 quan2neng2 quan2 ai4
san1 yi1 zhu3 zhen1 shen2 .
shi4ren2 cheng1yang2 sheng1 wei1 ,
hei1ye4 ge1sheng1 qing1 ,
wei2 zhu3 zhu4 wo3 zhan4sheng4 ,
qian2jin4 ru4 guang1ming2 .
a4men2