xiao4fa3 ye1su1 ge1
1
wo3 yuan4 xiao4fa3 zhu3 ye1su1 ,
xin1di4 wen1rou2 qian1xu1 ,
cong2 wei4you3 ren2 ting1 zhu3 shuo1 guo4:4:5
yi1 ju4 bu4 liang2 yan2yu3 .
2
wo3 yuan4 xiao4fa3 zhu3 ye1su1 ,
qi2dao3 qian2cheng2 bu4 dai4 ,
xue2 zhu3 du2 deng1 gao1shan1 ding3 shang4 ,
xin1ling2 yu3 fu4 tong2 zai4 .
3
wo3 yuan4 xiao4fa3 zhu3 ye1su1 ,
sui1ran2 shou4 ren2 xian4hai4 ,
suo3 jiang3 de5 hua4 chong1man3 ci2bei1 ,
suo3 xing2 wan2quan2 shi4 ai4 .
4
wo3 yuan4 xiao4fa3 zhu3 ye1su1 ,
wei2ren2 fu2wu4 xi1sheng1 ,
yuan4 neng2 zai4 shi4 nu3li4 zheng4ming2
wo3 zhu3 wei3da4 ren2sheng1 .
5
xi1 wo3 bu4 xiang4 zhu3 ye1su1 ,
he2 gan3 yu3 zhu3 xiang1bi3 ?
ken3qiu2 jiu4zhu3 shi3 wo3 neng2gou4
yu3 zhu3 yi4ban1 wan2bei4 .
a4men2