cheng2 sheng4 gong1fu5 ge1
1
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
chang2 yu3 zhu3 jiao1 tan2 ;
shi2chang2 zhu4 zai4 zhu3 zhong1:4 ,
bao3 chang2 zhu3 sheng4 yan2 ;
jiao1 zhu3 er2nuu3 wei4 you3 ,
bang1zhu5 ruan3ruo4 ren2 ;
fan2shi4 bu4 fen1 da4xiao3 ,
mo4 wang4 qiu2 zhu3 en1 .
2
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
shi4shi4 chang2 fen1yun2 ;
duo1 zuo4 jing4 xiu1 gong1fu5 ,
du2 yu3 zhu3 xiang1qin1 ;
shi2chang2 yang3wang4 ye1su1 ,
ni3 ke3 xiao4 zhu3 xing2 ;
peng2you5 cong2 ni3 xing2wei2 ,
kan4jian5 zhu3 sheng4ming2 .
3
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
feng4 zhu3 wei4 shou3ling3 ;
ben1zou3 bu4 qiu2 zheng1 xian1 ,
zhi3shi4 sui2 zhu3 xing2 ;
wu2lun4 kuai4le4 you1chou2 ,
cong2 zhu3 reng2 yi1jiu4 ,
yang3wang4 ye1su1 wo3 zhu3 ,
xin4 zhu3 yan2 yong3jiu3 .
4
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
ling2hun2 xu1 ping2jing4 ;
fan2 you3 si1xiang3 dong4 ji1 ,
wu4 gui1 zhu3 tong3ling3 ;
meng2 zhu3 sheng4ling2 dao3 yin3 ,
zhi2dao4 ai4 zhi1 yuan2 ,
bu4jiu3 ni3 jiang1 pei4 qu4
fu2shi4 zhu3 yu2 tian1 .
a4men2