zhu4 wo3 jin4 shen1 ge1
1
jin4 shen1 ! jin4 shen1 !
ru4 zhu3 ren2ai4 shen1yuan1 ,
mei3 ri4 geng4:1 jin4 shen1 ;
deng1 gao1 ! deng1 gao1 !
xiao4 zhu3 zhi4hui4 wan2quan2 ,
geng4:1 zhi1 zhu3 en1 shen1 .
2
jin4 shen1 ! jin4 shen1 !
zhi2 qu1 bao3 hui4 en1 shi1 ,
shi2ke4 shou4 qi3shi4 ;
sheng1ming4 bi4 xu1
yu3 zhu3 he2er2wei2yi1 ,
shi2 xing2 ta1 zhi3yi4 .
3
jin4 shen1 ! jin4 shen1 !
sui1 jing1 jian1nan2 shi4lian4 ,
huan2:hai2 xiang4 biao1gan1 xing2 ;
gen1 shen1 di4 gu4
zai4 zhu3 sheng4jie2 zhong1jian1 ,
jie1guo3 hao4:3 shou1cheng5 .
4
jin4 shen1 ! deng1 gao1 !
mei3 ri4 gen1 zhu3 jiao3bu4 ,
xing2zou3 de2sheng4 lu4 ;
quan2 shen1 man3 you3
ye1su1 rong2yao4 xing2zhuang4 ,
zhen1 wei4 ji1du1tu2 .
0
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 jin4 shen1 !
wo3 yuan4 deng1 feng1 zao4 ji2 !
ci4 wo3 cong1ming5 zhi4hui4 ,
ling3 wo3 jin4ru4 zhen1li3 .
a4men2