song4 zhu3 zhi1 xin1 ge1
1
yuan4 wo3 chang2 you3 song4 zhu3 zhi1 xin1 ,
yong3yuan3 li2 zui4 zi4you2 ,
shi2chang2 si1nian4 jiu4zhu3 bao3 xue4 ,
wei4 wo3 bai2bai2 qing1 liu2 !
2
yuan4 you3 wen1he2 shun4fu2 zhi1 xin1 ,
cheng2wei2 en1 zhu3 suo3zai4 ,
shi3 wo3 wei2 wen2 ji1du1 sheng1yin1 ,
wei2you3 zhu3 wei4 zhu3zai3 .
3
yuan4 you3 qian1bei1 ao4hui3 zhi1 xin1 ,
du3xin4 , zhen1cheng2 , qing1jie2 ,
wu2lun4 si3wang2 , wu2lun4 sheng1cun2 ,
jue2bu4 yu3 zhu3 li2bie2 .
4
yuan4 jiang1 wo3 xin1 wan2quan2 gai3bian4 ,
huan4 zuo4 wo3 zhu3 xing2 rong2 ,
nian4 nian4 geng1xin1 , chun2jie2 chun2 shan4 ,
neng2 yu3 zhu3 xin1 xiang1tong2 .
5
ken3qiu2 en1 zhu3 jiang1 zhu3 xing4qing2 ,
cong2 tian1 ci4gei3 wo3 xin1 ,
zai4 wo3 xin1zhong1 , ke4 zhu3 sheng4 ming2 ,
ren2ai4 cu4xin1 zhi1 ming2 .
a4men2