rong2mei3 fu2 de5:di4 ge1
1
qian2 zai4 ai1ji2 wei4 zui4 nu2pu2 ,
bei4 chang2 zui4 zhong1:4 ku3wei4 ,
tie3 lu2 huo3re4 , zhong4:-:chong2 e4 nan2 dang1 ,
mo2 li4 shu1 ke3 wei4 .
shi2chang2 tan4xi1 , yu4 tuo1 bu4neng2 ,
hei1an4 quan2shi4 meng2bi4 ,
ke3lian4 cong2 wei4ceng2 zhi1 rong2mei3 fu2 de5:di4 .
2
lai4 gao1yang2 xue4 de5:2:dei3 chu1 ai1ji2 ,
mian4qian2 hong2hai3 fen1kai1 ,
mang2mang2 kuang4ye3 , mi2 wo3 yan3mu4 ,
bang1zhu5 cong2 he2 lai2 ?
xin4xin1 ruan3ruo4 , shi2 fa1:1:4 yuan4yan2 ,
chou2di2 nei4wai4 gong1ji1 ,
piao1liu2 wu2 ding4 ,
wei4 jin4 rong2mei3 fu2 de5:di4 .
3
yue1dan4 he2bian1 jia1nan2 mei3 de5:di4 ,
wo3 xin1 xian4mu4 yi3 jiu3 ,
yin1 xin4 du4 he2 , yong3 zun1 zhu3 ming4 ,
he2 shui3 jing4 dao4liu2 !
xin1 deng1 bi3 an4 mei3miao4 le4:4:4:yue4 tu3 ,
shi2chang2 liu2 nai3 yu3 mi4 .
ha1li4lu4ya3 !
le4:4:4:yue4 ju1 rong2mei3 fu2 de5:di4 !
4
ren4 ta1 feng1 tao1 ben1teng2 peng2pai4 ,
yu2 wo3 jiu1 you3 he2 hai4 ?
yi1qie4 shi4 shang4 , de2sheng4 you3yu2 ,
yang3lai4 zhu3 en1ai4 .
ye1li4ge1 cheng2 bu4 zhan4 zi4 xian4 ,
zhu3 hua4 da4you3 neng2li4 ,
gao1chang4 kai3ge1 ,
sheng1 bian4 rong2mei3 fu2 de5:di4 .
5
ci3 de5:di4 fu2 le4:4:4:yue4 hong2 ri4 gao1sheng1 ,
lu4jing4 di1xia4 zhi1you2 ,
chun1 guang1hua2 li4 , jing3 wu4 xian1ming2 ,
bai3 guo3 qing4 feng1shou1 .
yi4wai4 ping2an1 , wu2qiong2 huan1xi3 ,
yong3 xiang3 geng4:1 mei3 an1xi1 ,
zan4mei3 zhu3 en1 ,
ci4 wo3 rong2mei3 fu2 de5:di4 .
0
jin1 wo3 ju1 wei1wei1 gao1shan1 ,
zao1 guang1 tian1 hua1:4:4 ri4 zhi1 xia4 ;
wo3 yin3:4 yu2 gun3 gun3 huo2 quan2 ,
ci3 quan2 zhang333:chang22 liu2 bu4 xi1 .
le4:4:4:yue4 zai1 ! you3 ma3na3 wei4 wo3 yan2xi2 ,
qu3 zhi1 bu4 jin4 yong4 bu4 jie2 .
le4:4:4:yue4 zai1 ! jin1 wo3 ju1 rong2mei3 fu2 de5:di4 .
a4men2