wang3qian2 zou3 ge1
1
yi1xin1 xin4 kao4 wo3 en1 zhu3 ,
wang3qian2 zou3 , wang3qian2 zou3 !
yong3 wang4:3 zhi2 qian2 bu4 tui2hou4 ,
wang3qian2 zou3 !
bu2zhu4 dao3gao4 qi2qiu2 zhu3 ,
yin1qin2 song4du2 zhu3 sheng4 shu1 ;
zhe4yang4 xin4xin1 neng2 jian1gu4 ,
wang3qian2 zou3 !
2
yi1xin1 xin4 kao4 wo3 en1 zhu3 ,
wang3qian2 zou3 , wang3qian2 zou3 !
zhu3 zai4 qian2mian5 yin3 wo3 lu4 ,
wang3qian2 zou3 !
yan2yu3 xing2wei2 xiao4fa3 zhu3 ,
wei4 zhu3 zuo4 gong1 qin2 fu2wu4 ;
zhe4yang4 nu3li4 gen1 zhu3 xing2 ,
wang3qian2 zou3 !
3
yi1xin1 xin4 kao4 wo3 en1 zhu3 ,
wang3qian2 zou3 , wang3qian2 zou3 !
xinĘ└2lu4 shi2chang2 xiang3nian4 zhu3 ,
wang3qian2 zou3 !
ying1dang1 yong3 yu3 zhu3 tong2xin1 ,
huan1xi3 chang2 ting1 zhu3 sheng1yin1 ;
bu4 ting2 xing2zou3 zhen1 huan1xin1 ,
wang3qian2 zou3 !
a4men2