tian1 cheng2 jing4 zou3 ge1
1
wo3 ling2 su4 xing3 , zhen4 qi3 jing1shen2 ,
nu3li4 xiang4qian2 ben1pao3 ,
tian1 cheng2 jing4 zou3 , wu4yao4 re4xin1 ,
fang1 neng2 duo2qu3 jin3 biao1 ,
fang1 neng2 duo2qu3 jin3 biao1 .
2
qian1wan4 sheng4tu2 huan2rao3 ru2 yun2 ,
huan1hu1 wang4 ni3 gong1 cheng2 ,
bu2yao4 hui2gu4 bei4hou4 cheng2 tu2 ,
fen4yong3 xiang4qian2 jing4 jin4 ,
fen4yong3 xiang4qian2 jing4 jin4 .
3
zhe4 shi4 wo3 zhu3 mian3li4 sheng1yin1 ,
zai4 tian1 zhao1 ni3 jin4xing2 ,
zhe4 shi4 wo3 zhu3 qin1shou3 shou4jiang3 ,
yao4 ni3 jia1bei4 fen4 xing1:4 ,
yao4 ni3 jia1bei4 fen4 xing1:4 .
4
ci2bei1 jiu4zhu3 , lai4 zhu3 yin3dao3 ,
wo3 yi3 kai1shi3 ben1pao3 ;
jiang1lai2 wo3 bi4 dao4 zhu3 zu2 qian2 ,
xian4shang5 kai3xuan2 rong2yao4 ,
xian4shang5 kai3xuan2 rong2yao4 .
a4men2