fen4qi3 ge1
1
fen4qi3 , fen4qi3 , wei4 ye1su1 !
shi2jia4 zhong1 yong3 jing1bing1 !
gao1ju3 zun1 yan2 de5 da4 qi2 ,
mo4 sun3 wo3 zhu3 cheng2:sheng4 ming2 .
yi1 zhen4 yi1 zhen4 de5 zhan4sheng4 ,
zhu3 zi4 tong3 luu4:shuai4 quan2 jun1 ;
zhi2dao4 di2ren2 dou1 xiao1mie4 ,
ji1du1 que4shi2 wei4 jun1 .
2
fen4qi3 , fen4qi3 , wei4 ye1su1 !
hao4jiao3 chuan2 lai2 jun1 ling3:4:4:4 ;
jin1tian1 shi4 zhu3 guang1rong2 ri4 ,
kuai4 xiang4qian2 fang1 meng3 jin4 .
da4jia1 tong2 gui1 zhu3 xia4 ,
di3kang4 wu2 shu3 di2ren2 ;
lin2 xian3 zhi1 shi2 jian4 dan3liang4 ,
yong3 qi4 bai3 bei4jia1 zeng1 .
3
fen4qi3 , fen4qi3 , wei4 ye1su1 !
dan4 ping2 jiu4zhu3 da4 neng2 ;
xue4qi4 zhi1 yong3 nan2 chi2 jiu3 ,
bu4gan3 yi1lai4 zi4shen1 .
pi1 shang4 fu2yin1 de5 kui1jia3 ,
jing3xing3 , qi2dao3 , qian2cheng2 ;
mian4lin2 ze2ren4 huo4 jian1xian3 ,
you3 bei4 zi4 cao1 bi4 sheng4 .
4
fen4qi3 , fen4qi3 , wei4 ye1su1 !
jiao1zhan4 bu2hui4 jiu3 zhang333:chang22 ;
jin1ri4 zhan4chang2 sheng1 xuan1xiao1 ,
ming2ri4 kai3ge1 you1yang2 .
li4gong1 zhi1 ren2 meng2 shang3 dai4
sheng1ming4 guan1mian3 hui1huang2 ;
zhui1sui2 rong2yao4 de5 jun1wang2 ,
tong3zhi4 you1jiu3 wu2jiang1 .
a4men2