tian1fu4 jia1 en1 ge1
1
ji4ran2 xin4 kao4 zhu3 ye1su1 ,
xin4 shang4 geng4:1 bi4 jia1 xin4 ;
ji4 de5:2:dei3 en1hui4 zui4 meng2 shu4 ,
en1 shang4 geng4:1 bi4 jia1 en1 .
tian1fu4 en1hui4 he2 kuan1da4 !
en1 shang4 geng4:1 bi4 jia1 en1 ;
bai2bai2 ci4 wo3 wu2 dai4 jia4 ,
en1 shang4 geng4:1 bi4 jia1 en1 .
2
ji4 yu3 jiu4zhu3 qin1 you4 jin4 ,
qin1jin4 geng4:1 bi4 qin1jin4 ;
zhu3 zai4 zuo3you4 dang1 huan1xin1 ,
huan1xin1 geng4:1 bi4 huan1xin1 .
ye1su1 ci2ai4 he2 shen1 hou4 !
shen1 yi3 , geng4:1 bi4 jia1shen1 ;
bai2bai2 ci4 wo3 dao4 yong3jiu3 ,
shen1 yi3 , geng4:1 bi4 jia1shen1 .
3
ji4 shou4 gan3hua4 yu2 sheng4ling2 ,
gan3hua4 geng4:1 bi4 gan3hua4 ;
ru2 zhan1 gan1 yu3 bai3 wu4 xing1:4 ,
fa1sheng1 geng4:1 bi4 fa1sheng1 .
sheng4ling2 ai4 li4 he2 qi2miao4 !
neng2 yi3 , geng4:1 bi4 jia1 neng2 ;
bai2bai2 ci4 wo3 chang2 yin3dao3 ,
neng2 yi3 , geng4:1 bi4 jia1 neng2 .
0
yao4 jia1 en1 , yao4 jia1 en1 ,
chang2chang2 geng4jia1 en1 ;
zhu3 ai4 shen1 hou4 wu2xian4 liang2 ,
zhong1 bi4 geng4jia1 en1 .
a4men2