li4dai4 fu4nuu3 duo1 sheng4xian2 ge1
1
li4dai4 fu4nuu3 duo1 sheng4xian2 ,
jing1 shang4 ji4zai3 tian1xia4 chuan2 ,
wan4gu3qian1qiu1 guang1hua2 zhao4 ,
jiao3 zong1 jia1 mei3 shi4 mo2fan4 ,
mei3hao3 jian4zheng4 ru2 yun2cai5 ,
shen2ren2 xi3ai4 pu3 shi4 zan4 .
2
mo2ya1 nuu3zi5 xian2 lu4de2 ,
gui1yi1 zhen1 shen2 xin1 qian2cheng2 ,
gan1 yu3 po2mu3 gong4 you1huan4 ,
yi1xin1 sui2 wang4:3 bo2li4heng2 ,
han2xin1ru2ku3 shi2 mai4sui4 ,
feng4yang3 zhang333:chang22 bei4 jin4 yi3 ren4 .
3
you2da4 shao3:3:4:4 nuu3 yi3 si1 tie1 ,
ai4 guo2 you1 min2 xin1 po4qie4 ,
shen1 ju1 zun1 wei4 bu4 zi4 ao4 ,
zheng4 qi4 hao4 ran2 di2 dan3qie4 ,
zheng3jiu4 bai3xing4 xian3 hua1:4:4 yi2 ,
hu4wei4 min2 zu2 xian3 qi4 jie2 .
4
bo2da4ni2 de5 ma3li4ya3 ,
ling2 ming4 feng1sheng4 ai4xin1 da4 ,
na3 da1:ta4 xiang1gao1 ji2 zun1gui4 ,
qing1 liu2 zhu3 shen1 zhen1 ke3 jia1 ,
wei4 zhu3 an1zang4 zuo4 yu4bei4 ,
wei2you3 ye1su1 liao3jie3 ta1 .
5
yue1pa4 nuu3 tu2 ming2 duo1jia1 ,
ren2ai4 wen1liang2 xiang4 ling2yang2 ,
guang3 xing2shan4 shi4 chang2 zhou1ji4 ,
fu2wu4 ren2 qun2 re4 xin1chang2 ,
ta1 ai4 zhong4ren2 ren2 ai4 ta1 ,
xin4xin1 xing2wei2 shu4 bang3yang4 .
6
xian2de2 fu4nuu3 wei4 biao3 luu4:shuai4 ,
yi4sheng1 xing2zou3 zhu3 dao4lu4 ,
xin1xiang1 zhi1 ji4 da2 tian1ting2 ,
fen1fang1 yong3 liu2 ren2 si1mu4 ,
ken3qiu2 sheng4ling2 cheng2 guang1zhao4 ,
zhu4 wo3 xiao4fa3 nuu3 sheng4tu2 .
a4men2